Jdi na obsah Jdi na menu
 


MARIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
RYBKOVA 7
602 00  BRNO

Vítejte na stránkách
MANY


Nechť zde Vaše duše najde lahodné občerstvení...
 

Hospodin řekl Mojžíšovi:
"Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe.
Ať lid vychází a sbírá..."

Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana.
Byl jako koriandrové semeno, bílý,
a chutnal jako medový koláč.
(Ex 16;4,31)


Milí čtenáři,

 

právě vyšla další knížečka, která Vás jistě potěší, jmenuje se CESTOU ZA SVĚTLEM. Jsou to takové líbezné vzpomínky na našeho tatínka, na jeho nadšenou mariánskou práci v 90. letech až do roku 2002, kdy vydal svou poslední velice krásnou knihu Zvony nad Evropou, jež je vhodná pro novou evangelizaci.

 

Tatínek tento svůj deník dvanácti let své mariánské tvůrčí činnosti zamýšlel vydat sám, ale podařilo se mu jen letmo načrtnout pár stránek. Dovolily jsme si tedy tuto malou brožurku dopsat a doplnit samy. Jistě Vás povzbudí ve víře a v naději na krásný Nový svět, který se vystaví na křesťanských základech. Stavějme ho tedy s trpělivostí a nadějí, že i zde, v našem českém národě, bude zlo poraženo a přijde zajisté tolik očekávaná Civilizace lásky.

 

K tomu ať nám pomáhá Maria, která, budeme-li ji o to prosit, se s mateřskou láskou ujme našeho národa jako jeho Paní a Královna, aby nás připravila na slavný příchod Pána Ježíše.

Květuška a Lucie Pressovy


ObrazekTatínek na Hromniční Pannu Marii 2. 2. 2003 nastínil smysl své knihy jako prozářené vzpomínky na jeho mariánskou apoštolskou práci v nadšených 90. letech.

 

Sám o tom píše:

 

V knize vylíčím, jak jsem se ke všemu dostal a jak jsem o tom psal. Bude konfirmací, že za vším dodnes stojím, že všechno je zcela platné a že některá nepravá zjevení nic na celé věci nemění.

 

Všechno je platné a směrodatné i pro nás v této chvíli, a proto to musíme znovu a znovu připomínat a lidi burcovat, protože už to všechno jaksi upadlo do zapomnění a lidé nechtějí o těchto věcech ani slyšet.

 

Toto všechno je cestou za světlem, která neskončila, ale pokračuje a vede strmě vzhůru právě na začátku 21. století.

 

Jsem už starý a nemocný, a tak už nemohu aktivně propagovat, nemohu vést dál časopis. Všechno je však vysloveno.

 

Musí se toho chopit další generace a dovést to k cíli.

 

Kniha bude apotheosou Panny Marie a jejího závěrečného poslání na Konci časů.